Via onderstaande links vindt u enkele documenten zoals de privacyverklaring, het aanvraagformulier medisch dossier en het toestemmingsformulier voor het behandelen van minderjarige kinderen.

* Bij het behandelen van kinderen tot 16 jaar heb ik, als therapeut conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO),  toestemming van beide ouders (of verzorgers/voogd) nodig.
Voor kinderen tot 12 jaar dienen beide ouders toestemming te geven, ook als u gescheiden bent.
Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar beslissen de ouders en het kind samen, terwijl het kind het laatste woord heeft.
Ik wil u daarom vragen het formulier “Toestemming Minderjarigen “ compleet ingevuld aan mij toe te sturen of te e-mailen. Deze is zonder dit formulier mag ik de behandeling van een minderjarige niet starten.
Overigens is de toestemming geldig tot het moment dat deze wordt ingetrokken of tot het moment dat de behandeling wordt beëindigd.